21.7.21 Dermatology and Venereology

Part of Department of Medical Sciences

Ämnesföreträdare: Enikö Sonkoly

Contact information

Visiting address
Akademiska sjukhuset, ingång 85, 3 tr,
Postal address
Akademiska sjukhuset, ingång 40, 5 tr, 751 85 UPPSALA
Fax
018-611 2680
Web page
https://www.medsci.uu.se/forskning/dermatologi-och-venereologi/

Employees (faculty, staff and other members)