1.6 Advisers to the Vice-Chancellor

Rektor har tillkallat följande personer för att såsom rektorsråd tillsammans med universitetsledningen arbeta med fakultetsövergripande frågor:
Rektorsråd för lika villkor: professor Åsa Cajander
Rektorsråd för forskningsinfrastruktur: professor Kristina Edström
Rektorsråd för god forskningssed: universitetslektor Stefan Eriksson

Contact information

Employees (faculty, staff and other members)