Property Services

Part of Division for central service and administration

Vaktmästeriet är hyresgästens länk mellan fastighetsägaren och externa leverantörer avseende fastighetsrelaterade servicefrågor och ser till att du som medarbetare får din post i tid och ser till att felanmälningar åtgärdas.
E-post: vaktmasteri-segerstedt@uu.se
Telefon: 018-471 5000

Contact information

Visiting address
Dag Hammarskjölds Väg 7, 752 37 Uppsala
Postal address
Box 256, 751 05 Uppsala
Telephone
018-471 5000
E-mail
vaktmasteri-segerstedtuu.se

Employees (faculty, staff and other members)