3.15.2 Information Security Department

Part of Security and safety division

Enheten för informationssäkerhet samordnar, stödjer och utbildar inom informationssäkerhet - infoklassningar, riskanalyser, upphandlingsstöd, resesäkerhet med mera, samt stödjer, utbildar, övervakar och granskar universitetets IT-säkerhet.

Mer information finns i Medarbetarportalen under Stöd och service, Säkerhet.

Contact information

Visiting address
Dag Hammarskjölds väg 7, 752 37 Uppsala
Postal address
Box 256, 751 05 Uppsala
E-mail
securityuu.se

Employees (faculty, staff and other members)