3.15.1 Physical Security and Safety Department

Part of Security and safety division

Enheten för fysisk säkerhet arbetar bland annat med personsäkerhet (hot- och våldshantering), verksamhetsförsäkringen, passagesystemet, trygghetskameror, systematiskt brandskyddsarbete, riskanalyser vid besök/evenemang, samt utbildningar inom våra specialistområden.

Mer information finns i Medarbetarportalen under Stöd och service, Säkerhet.

Contact information

Visiting address
Dag Hammarskjölds väg 7, 752 37 Uppsala
Postal address
Box 256, 751 05 Uppsala
E-mail
sakerhetuu.se

Employees (faculty, staff and other members)