3.16 Uppsala University Culture and Heritage

Uppsala universitet Musik och museer

I avdelningen ingår verksamheterna Gustavianum, Evolutionsmuseet, Uppsala linneanska trädgårdar och Musicum. För mer information se kapitel 42.

Avdelningschefen är kontaktperson inom universitetsförvaltningen i frågor som rör exercitieverksamheten, se kapitel 43.


Kontaktinformation

Besöksadress: Dag Hammarskjölds väg 7, 752 37 UPPSALA Postadress: Box 256, 751 05 UPPSALA
Avdelningschef Margaretha Andersson
018-471 1876
Personaladministration Marc Cedervall
018-471 4989

Contact information

Visiting address
Dag Hammarskjölds väg 7, 752 37 UPPSALA
Postal address
Box 256, 751 05 UPPSALA
Web page
http://www.uu.se/imom

Employees (faculty, staff and other members)