40.11 The Linnaean Gardens of Uppsala

Se avsnitt 42.3

Uppsala linneanska trädgårdar ansvarar enligt rektors beslut för intendenturuppdraget.

Contact information