3.13.1 Planning Division

Part of Planning Division

Enheten arbetar med verksamhetsplanering, analys och uppföljning och utarbetar de årliga dokumenten för verksamhetsplanering och årsredovisning. Enheten håller även i interna uppföljningar och analyser.

Contact information

Visiting address
Segerstedthuset, Dag Hammarskjölds väg 7, 752 37 Uppsala
Postal address
Box 256, 75105 Uppsala
Head of office
Katarina Vrede

Employees (faculty, staff and other members)