3.13.1 Planning Division

Part of Planning Division

Enheten arbetar med verksamhetsplanering, analys och uppföljning och utarbetar de årliga dokumenten för verksamhetsplanering och årsredovisning. Enheten håller även i interna uppföljningar och analyser.

Contact information

Visiting address
Segerstedthuset, Dag Hammarskjölds väg 7, 752 37 Uppsala
Postal address
Box 256, 75105 Uppsala
Head of office
Katarina Vrede 018-471 1835

Employees (faculty, staff and other members)