3.13 Planning Division

Planeringsavdelningens uppdrag är att utgöra ett kvalificerat stöd till ledningen i strategiska frågor och i frågor rörande verksamhetsstyrning- och utveckling.

Avdelningen består av tre enheter:

- Enheten för Planering och uppföljning
- Enheten för samordnat forskningsstöd
- Enheten för Lednings- och utvecklingsstöd

Contact information

Visiting address
Segerstedthuset, Dag Hammarskjölds väg 7, 752 37 Uppsala
Postal address
Box 256, 75105 Uppsala
Head of division
Daniel Gillberg 018-471 1375

Employees (faculty, staff and other members)