23.8 Centrum för miljörelaterad ohälsa och stress (CEOS)

Centrum för miljörelaterad ohälsa och stress (CEOS) är ett samarbete mellan Akademiska sjukhuset, Uppsala läns landsting och Uppsala universitet. CEOS är ett forsknings- och utvecklingcentrum med fokus på nya tidens ohälsa, framför allt miljörelaterad ohälsa och stress.

Verksamhetsledare: Professor Bengt Arnetz, 611 22 93

Contact information

Visiting address
Akademiska sjukhuset, Ingång 14
Postal address
Akademiska sjukhuset, 751 85 UPPSALA
Telephone
018-611 9130
Fax
018-512028
E-mail
infoceos.nu