46.2.3 Geografiska Föreningen

Part of Personnel Association

Geografiska Föreningen grundades 1895 och har sedan dess verkat för att sammanföra dem som intresserar sig för geografi. Föreningen anordnar föredrag, debatter och exkursioner under 3-4 ggr per termin.

Ordf.: Peeter Maandi, tel. 6357
Sekr.: Clas Lindberg, tel. 7386
Kassör: Fredrik Haag

Contact information