23.3 Center for Clinical Research Dalarna

Centrum för klinisk forskning (CKF) Dalarna är ett tvärprofessionellt forskningscentrum inom Region Dalarnas Enhet för forskning och högre utbildning (FoUI-enheten). Verksamheten stödjer den kliniska forskningen inom vårdvetenskap och medicinsk vetenskap och har en stark grund i ett avtalsbaserat samarbete mellan Region Dalarna och Uppsala universitet.

Contact information

Visiting address
Centrum för Klinisk Forskning Dalarna
Postal address
Nissers väg 3, 791 82 FALUN
Fax
072-5875652
Web page
http://www.regiondalarna.se/ckf
Deputy head of division
Catharina Gustavsson
Research group leader
Björn Äng
Research officer
Karin Björling
Camilla Ottosson
Sofia Möller Skog
Sara Skoglund

Employees (faculty, staff and other members)