40.6.1 Evolutionary Biology Centre

Part of Campus Lagerträdet

Intendenturen Lagerträdet har personal på plats vid EBC. Kontakta Teknisk service eller Receptionen för att komma i kontakt med intendenturens personal.

Teknisk service : tekniskservice-ilag@uu.se 018 471 6437
Reception: reception-ilag@uu.se 018 471 2650

Contact information

Visiting address
Reception, Norbyvägen 14,
Postal address
Norbyvägen 18 D, 752 36 Uppsala
Telephone
018-471 6437
Campus manager
Anders Jansson 018-471 2599
Assistant campus manager
Johan Fransson 018-471 2780

Employees (faculty, staff and other members)