47.12 Swedish Institute of Computer Science (SICS)

Council on International Educational Exchange (CIEE) är en amerikansk organisation baserad i Portland, Maine, som erbjuder främst amerikanska studenter att studera vid ett 100-tal studiecentra i 40 länder i samarbete med lokala universitet. Möjligheter för praktik mm i USA för icke-amerikanska studenter erbjuds också.
Vid Uppsala universitet finns ett sådant s k CIEE Study Center sedan ht 2009 med en s k resident director som lokalt ansvarig.

Contact information

Postal address
Box 1263, 164 29 KISTA