10.1 Uppsala Forum on Democracy, Peace and Justice

Part of Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences

Uppsala Forum för Demokrati, Fred och Rättvisa är ett samarbetsforum för Uppsala universitets forskning kring demokrati, fred och rättvisa. Kärnan och det långsiktiga målet med verksamheten är att främja institutionsöverskridande och tvärvetenskaplig forskning och utbildning samt att öka internationaliseringen i miljön. I samarbetet ingår Institutionen för freds- och konfliktforskning, Juridiska institutionen, Statsvetenskapliga institutionen, Hugo Valentin-centrum, Institutet för Rysslands- och Eurasienstudier (IRES) samt avdelningen Svenska institutet för nordamerikastudier (SINAS) vid Engelska institutionen.

Forskningsledare: Patricia Mindus, 018-471 71 76
Forskningsassistent: Mattias Vesterlund, 018-471 53 53

Postadress: Box 512, 751 20 Uppsala
Webbplats: http://www.uppsalaforum.uu.se

Contact information

Visiting address
Gamla Torget 6, rum B 512
Postal address
Box 512, 751 20 UPPSALA
E-mail
mattias.vesterlundires.uu.se
Web page
http://www.uppsalaforum.uu.se