44.4 Finansförvaltningen

Part of The Uppsala University Foundations Management of Estates and Funds

Kent Berg, akademiräntmästare, 7540

Besöksadress: Drottninggatan 4, plan 6
Postadress: Box 121, 751 04 Uppsala

Contact information

Visiting address
Drottninggatan 4, plan 6
Postal address
Box 121, 751 04 UPPSALA