46.1.2 The Swedish Confederation of Professional Employees

Part of Staff Unions

OFR/S arbetar på lokal nivå för TCO-förbundens medlemmar. OFR/S:s lokala samverkansorgan nås under adress ST inom universitets- och högskoleområdet (f.d. Akademitjänstemännens förening) eller genom resp. förbund.

Employees (faculty, staff and other members)