46.1.2 The Swedish Confederation of Professional Employees

Part of Staff Unions

OFR/S arbetar på lokal nivå för medlemmar i TCO-förbund inom det statliga området. OFR/S:s lokala samverkansorgan nås under adress "ST inom universitets- och högskoleområdet" (TCO@fackorg.uu.se) eller genom resp. förbund.

Employees (faculty, staff and other members)