12.2 Real Estate Research Institute

Föreståndare: Marc Landeman, 018-471 7998
Biträdande föreståndare: Kristina Borodina, 018-471 0000 (växel)
Sekreterare: Ingela Funke Frischenfeldt, 018-471 7655

Institutet skall bedriva forskning inom fastighetsrättens område, bygga upp ett fastighetsrättsligt specialbibliotek och anordna vetenskapliga seminarier och symposier.

IFF:s styrelse består av Ulrika Blomqvist (Bostadsrätterna), Anna-Karin Engström (Svenska kyrkan), Tomas Johansson (advokatfirman Mannheimer Swartling), Maria Forsberg (juridiska institutionen, Uppsala), Bengt Kjellson (Lantmäteriet) och Olof Jonsson (Sveriges Byggindustrier). Michael Persson (Nordea) är adjungerad ledamot av styrelsen.

Ulrika Blomqvist (Bostadsrätterna), t.o.m. 2023-06-30 Anna-Karin Engström (Svenska Kyrkan), fr.o.m. 2023-07-01 Carl von der Esch (LRF), Tomas Johansson (Mannheimer Swartling), Sheila Florell (Vasakronan), Maria Forsberg (juridiska institutionen, Uppsala), Olof Jonsson (Sveriges byggindustrier) och Michael Persson (Nordea).

Contact information

Visiting address
Trädgårdsgatan 1, plan 3,
Postal address
Box 512, 751 20 UPPSALA
E-mail
IFFjur.uu.se
Head of department
Marc Landeman

Employees (faculty, staff and other members)