Centre for Economic and Social Sciences

Part of Campus Observatoriet

I Ekonomikum är följande institutioner inrymda: Ekonomisk-historiska, Företagsekonomiska, Informatik och media (informationssystem, medier och kommunikation, människa-datorinteraktion), Kulturgeografiska, Nationalekonomiska och Statistiska.
Vidare finns i byggnaden Föreningen Uppsalaekonomerna (www.uppsalaekonomerna.se), AIESEC, Pareto, Studentradion 98,9 (www.studentradion.com), Uppsala medievetare (uppsalamedievetare.se), Uppsala systemvetare (www.systemvetenskap.nu), Utrikespolitiska föreningen (www.ufuppsala.se) samt restaurang Humlan (www.hors.se).

Reception terminstid: 018-471 1451, reception-ekonomikum@uu.se

Lokalbokning, intern: lokalbokning-ekonomikum@uu.se
Lokalbokning, extern: Receptionen, 018-471 1451
Vaktmästeri: 1452, vaktmasteri-ekonomikum@uu.se

Ekonomikumbiblioteket: 1460
Lokalvård: 1784
Restaurang Humlan: 073-311 80 65

Contact information

Visiting address
Kyrkogårdsgatan 10, 753 13 Uppsala
Postal address
Box 513, 751 20 Uppsala
E-mail
reception-ekonomikumuu.se
Web page
http://www.ekonomikum.uu.se

Employees (faculty, staff and other members)