47.1 Dag Hammarskjöld Foundation

Stiftelsen Dag Hammarskjölds Minnesfond

Dag Hammarskjölds Minnesfond är en stiftelse som etablerades 1962 efter att FN:s andre generalsekreterare, Dag Hammarskjöld, omkom i en flygkrasch i Zambia. Fonden har sitt säte i Geijersgården, Uppsala, och bedriver verksamhet kring internationella freds- och utvecklingsfrågor. Verksamheten bygger på Dag Hammarskjölds liv och gärningar. Uppsala universitet och Fonden samarrangerar den årliga föreläsningen Dag Hammarskjöld Lecture.

Fonden leds av en Kanslichef, Henrik Hammargren.

Postadress: Övre Slottsgatan 2, 753 10 UPPSALA
Telefonnummer: 018-410 10 00
E-post: secretariat@daghammarskjold.se
Webbplats: www.daghammarskjold.se

Contact information

Employees (faculty, staff and other members)