1.4 Presidencies of the Disciplinary Domains

Områdesnämnden för humaniora och samhällsvetenskap
Professor Torsten Svensson (ordf.)
Professor Anna Singer(vice ordf.)

Medicinska och farmaceutiska fakultetsnämnden, tillika områdesnämnd
Professor Stellan Sandler (ordf.)
Professor Mats Larhed (vice ordf.)

Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, tillika områdesnämnd
Professor Johan Tysk (ordf.)
Vakant (vice ordf.)