11.1.6 Ethics and Philosophy of Religion

Part of Department of Theology

Ämneskollegieordförande för Etik och religionsfilosofi är Elena Namli.

Contact information

Visiting address
Engelska parken, Thunbergsvägen 3 B
Postal address
Box 511, 751 20 UPPSALA

Employees (faculty, staff and other members)