11.1.5 Church History and Mission History

Part of Department of Theology

Ordförande i ämneskollegiet är Urban Claesson.

Contact information

Visiting address
Engelska parken, Thunbergsvägen 3 B
Postal address
Box 511, 751 20 UPPSALA

Employees (faculty, staff and other members)