11.1.3 Empirical-Practical Studies of Religion and Theology

Part of Department of Theology

Ämneskollegieordförande för Empirisk-praktiska studier av religion och teologi Mia Lövheim.

Contact information

Visiting address
Engelska parken, Thunbergsvägen 3 B
Postal address
Box 511, 751 20 UPPSALA

Employees (faculty, staff and other members)