11.1.2 History of Religions and World Christianity

Part of Department of Theology

Ämneskollegieordförande för Religionshistoria och global kristendom är Kajsa Ahlstrand.

Contact information

Visiting address
Engelska parken, Thunbergsvägen 3 B
Postal address
Box 511, 751 20 UPPSALA

Employees (faculty, staff and other members)