Områdesnämnden för medicin och farmaci

Part of Disciplinary Domain of Medicine and Pharmacy

Mandatperiod: 2020-07-01 -- 2023-06-30
(studeranderepresentanter 2020-07-01 -- 2021-06-30)

Ordinarie ledamöter:
Mats Larhed, vicerektor, ordförande
Eva Tiensuu Janson, stf vicerektor
Karin Forsberg Nilsson, dekanus vid medicinska fakulteten
Mathias Hallberg, dekanus vid farmaceutiska fakulteten
Matts Olovsson, prodekanus för utbildning på grund/avancerad nivå vid medicinska fakulteten
Anja Sandström, prodekanus för utbildning på grund/avancerad nivå vid farmaceutiska
Bryndis Birnir, professor
Anna Dimberg, docent
Lena Friberg, professor
Lionel Guy, docent
Håkan Melhus, professor
Anna-Karin Olsson, docent
Anna Rostedt Punga, professor
Tobias Sjöblom, professor
Ulrika Winblad, professor
Nils Hailer, professor
Michael Welsh, professor
Caisa Öster, docent
Felix Hemström Trolin, student
vakant, student
Markus de Ruijter, doktorand

Suppleanter:
vakant, doktorand
vakant, student

Personalföreträdare med närvarorätt:
Fia Wolters, ST
Mats Målqvist, SACO

Närvaro- och yttranderätt:
Marianne van Rooijen, sjukhusdirektör

Sekreterare:
Annika Bokström, fakultetshandläggare tel: 072-9999207

Till vetenskapsområdet hör medicinska och farmaceutiska fakulteterna samt centrumbildningar mm.

Kansli se 3.11.2

Contact information