16.6 Departments Involved in Education and Teaching Professions

Institutionen för biologisk grundutbildning
Ekonomisk-historiska institutionen
Engelska institutionen
Institutionen för freds- och konfliktforskning
Institutionen för fysik och astronomi
Företagsekonomiska institutionen
Institutionen för geovetenskaper
Historiska institutionen
Institutionen för informatik och media
Institutionen för informationsteknologi
Institutionen för kostvetenskap
Kemi-institutioner inom Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten
Kulturgeografiska institutionen
Institutionen för lingvistik och filologi
Litteraturvetenskapliga institutionen
Matematiska institutionen
Institutionen för moderna språk
Nationalekonomiska institutionen
Institutionen för nordiska språk
Institutionen för psykologi
Sociologiska institutionen
Statsvetenskapliga institutionen
Teologiska institutionen

Contact information

Visiting address
Dag Hammarskjölds väg 7,
Postal address
Box 256, 751 05 UPPSALA