Fakultetsnämnd

Part of Faculty of Social Sciences

Ledamöter: professor Joakim Palme (dekan, ordförande), professor Annika Waern (prodekan, vice ordförande), professor Peter Juslin (prodekan), universitetslektor Mikael Bask, universitetslektor Reza Azarian, professor Hanne Fjelde, universitetslektor Nicklas Neuman, universitetslektor Ebba Elwin, professor Katarina Lagerström, professor Johan Lyhagen, Morten Frisch (doktorand), Alex Reeves (student), Erik Franzén (student) och Lies Youcefi (student).

Suppleanter: Maria Idrén, student

Sekreterare: Norah Avielle

Contact information

Visiting address
Dag Hammarskjölds väg 7
Postal address
Box 256, 751 05 UPPSALA