14.1.2 The Swedish Institute for North American Studies

Part of Department of English

Föreståndare: Dag Blanck
Fulbrightprofessor: 2254

Institutet inrättades 1985 med uppgift att stimulera, initiera och bedriva forskning om Nordamerika (American Studies), i första hand inom områdena humaniora och samhällsvetenskap. Fr o m 2003 är SINAS en avdelning inom engelska institutionen.

Contact information

Visiting address
Engelska parken, Thunbergsvägen 3 L,
Postal address
Box 527, 751 20 Uppsala
Telephone
018-471 2208
Fax
018-471 1229
E-mail
infoengelska.uu.se
Web page
http://www.engelska.uu.se

Employees (faculty, staff and other members)