13.8.1 Sociology of Literature

Part of Department of Literature and Rhetoric

Föreståndare: Johan Svedjedal, 2942

Lärare och forskare förtecknas bland litteraturvetenskapliga institutionens anställda. Se även hemsidan.

Contact information

Visiting address
Engelska parken, Thunbergsvägen 3 P,
Postal address
Box 632, 751 26 UPPSALA
Web page
http://www.littvet.uu.se/lsoc/