3.7.6 Unit for environment and physical work environment

Part of Buildings Division

Enheten för miljö och fysisk arbetsmiljö arbetar för en god och säker arbetsmiljö vid universitetet, och ett effektivt miljö- och klimatarbete. Utbildningar, informationsinsatser och processledning syftar till att hjälpa verksamheten att bedriva ett säkert och högkvalitativt arbete, och inspirera till att hitta egen drivkraft för arbetsmiljö- och miljöarbete.

Enheten jobbar med verksamhetsutveckling och projekt inom bland annat biosäkerhet, kemikaliefrågor, kemikaliehanteringssystemet KLARA, fysisk arbetsmiljö, strålskydd, laboratoriesäkerhet, systematiskt arbetsmiljöarbete, miljöledningssystem samt för att minska miljö- och klimatpåverkan från universitetet.

Contact information

Visiting address
Dag Hammarskjölds väg 7/von Kraemers allé 2,
Postal address
Box 256, 751 05 Uppsala
E-mail
miljouu.se
Web page
https://mp.uu.se/web/info/stod/miljo
Head of office
Annika Sundås Larsson

Employees (faculty, staff and other members)