3.7.6.2 Sustainability Forum

Part of Buildings Division

Hållbarhetsforum är en plattform som är till för att inspirera till handling och strategiska förflyttningar inom hållbar utveckling.
Hållbarhetsforum ska vara en såväl fysisk som digital mötesplats som fungerar som en brygga mellan utbildning, forskning och handling.
Hållbarhetsforum är ett resultat av rektors beslut om att inrätta ett Green Office.

Contact information

Visiting address
Dag Hammarskjölds väg 7 / von Kraemers allé 2, 751 05 Uppsala
Postal address
Box 256, 751 05 Uppsala
Telephone
018-471 2205
E-mail
miljouu.se

Employees (faculty, staff and other members)