3.7.1 Enheten för administrativt schemastöd och tentamenssamordning

Part of Buildings Division

Enheten för administrativt schemastöd och tentamenssamordning handhar administrationen av universitetets schema- och lokalbokningssytem Time Edit samt samordningen av universitetets centrala tentamina.

Contact information

Visiting address
Dag Hammarskjölds väg 7/von Kraemers allé 2,
Postal address
Box 256, 751 05 Uppsala
Telephone
018-471 1781
E-mail
tentamensamordninguu.se

Employees (faculty, staff and other members)