3.7.2 Enheten för strategisk utveckling

Part of Buildings Division

Enheten för strategisk utveckling arbetar med långsiktig strategisk utveckling av Uppsala universitets lokaler och ansvarar för framtagande av planer såsom den långsiktiga Utvecklingsplan 2050 och lokalförsörjningsplaner för universitetet som helhet och för enskilda verksamheter. Enheten erbjuder stöd i form av utredningar och projektledning till universitetets olika verksamheter som på olika sätt vill utveckla sina lokaler.

Contact information

Visiting address
Dag Hammarskjölds väg 7/von Kraemers allé 2,
Postal address
Box 256, 751 05 Uppsala

Employees (faculty, staff and other members)