3.7.4 Avdelningens stab

Part of Buildings Division

Avdelningsstaben arbetar i huvudsak med frågor som är universitetsövergripande såsom hyresavtalshantering bl. a. innefattande hyresförhandlingar, interna lokalupplåtelser och debitering av internhyra, budgetering och uppföljning av lokalkostnader samt lokalregister och ritningsarkiv. Enheten ansvarar även för ekonomi- och projektadministration av pågående lokalprojekt samt reviderar befintliga utvändiga skyltar vid behov. Vidare har enheten ansvar för avdelningens ekonomistyrning och uppföljning av verksamheten.

Contact information

Visiting address
Dag Hammarskjölds väg 7/von Kraemers allé 2,
Postal address
Box 256, 751 05 Uppsala
E-mail
lokaladministrationuu.se
Web page
https://mp.uu.se/c/perm/link?p=342562777
Head of office
Maria Fornstedt 018-471 1798

Employees (faculty, staff and other members)