3.7.5 Lokalprojektenheten

Part of Buildings Division

Lokalprojektenheten arbetar med projektledning inom nybyggnation och ombyggnation av lokaler samt lokalutredningar och inventeringar.

Enheten medverkar till framtagande av planer och handlingar, beslutsunderlag och genomförande av lokalprojekten. Lokalprojektenheten ger råd, tips och stöd och följer verksamheten genom byggprocessens alla skeden, från idé till inflyttning.

Contact information

Visiting address
Dag Hammarskjölds väg 7/von Kraemers allé 2,
Postal address
Box 256, 751 05 Uppsala
E-mail
lokalprojektenhetenuu.se
Web page
https://mp.uu.se/sv/web/info/stod/lokaler/lokalprojekt

Employees (faculty, staff and other members)