3.7 Buildings Division

Byggnadsavdelningen arbetar aktivt med att skapa attraktiva och funktionella campusområden för universitetets verksamheter, studenter och anställda. Målsättningen är att skapa väl fungerande lokaler som är flexibla och kan anpassas efter hand som verksamheten förändras.

Contact information

Visiting address
Dag Hammarskjölds väg 7/von Kraemers allé 2,
Postal address
Box 256, 751 05 UPPSALA
Fax
018-471 1708
Web page
https://mp.uu.se/c/perm/link?p=342562777
Head of division
Peter Elenfalk 018-471 4407
Assistant head of division
Maria Fornstedt 018-471 1798
Annika Sundås Larsson 018-471 2660
University directory administration
Marie Schröder 018-471 1778

Employees (faculty, staff and other members)