3.9.2 Office for Information Provision, Registry and University Archives

Part of Legal Affairs Division

Enheten för informationsförsörjning, registratur och arkiv (EIRA) utgör universitetsförvaltningens nav för informationshantering genom att bland annat utveckla funktioner för att förbättra och professionalisera informationsförsörjningen vid myndigheten.

Bland dessa funktioner kan e-3d3 nämnas (integration av system med förenklade gränssnitt för automatiska ärendeflöden) och Aivot (chatbot för diarieföring och generativ AI för information i olika sammanhang).

Medarbetare kan även kontakta oss för frågor kring handlingsoffentlighet och GDPR och hanterar universitetets elektroniska och fysiska arkivresurser..


Expeditionstider:
Måndag - fredag 09.00 - 11.30 samt 13.00 - 15.00
Klämdagar 10.00 - 12.00

Contact information

Visiting address
Dag Hammarskjölds väg 7, 752 37 Uppsala
Postal address
Box 256, 751 05 UPPSALA
Telephone
018-471 1500
E-mail
registratoruu.se
Web page
https://www.uu.se/medarbetare/stod-och-verktyg/arkivering-och-diarieforing

Employees (faculty, staff and other members)