3.9.1 Legal Affairs

Part of Legal Affairs Division

Juridiska avdelningens funktionsbrevlåda: juravd@uu.se
Frågor rörande disciplinärenden beträffande studenter: disciplin@uu.se

Contact information

Visiting address
Dag Hammarskjölds väg 7, 752 37 Uppsala
Postal address
Box 256, 751 05 UPPSALA

Employees (faculty, staff and other members)