3.11.3.3 Student Services Unit

Part of Faculty Offices

Tillförordnad enhetschef: Johannes Sjöholm

Enheten för studentservice ger stöd och service till alla studenter som läser på teknisk naturvetenskaplig fakultet. Enheten ansvarar för att samordna serviceutbudet vid de olika campusområdena, fakultetens schemaläggning, frågor kring internationella studenter, karriärcoachning och webbinformation. Enheten ansvarar också för fakultetens arbete med likabehandling av studenter. Programadministration och programstudievägledning för ingenjörsprogrammen ligger på enheten för studentservice.

Contact information

Visiting address
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsv.1
Postal address
Box 536, 751 21 UPPSALA
Telephone
018-471 3103
E-mail
reception-angstromuu.se
Web page
http://teknat.uu.se/utbildning/student/stod-och-service/studentservice-angstrom#0

Employees (faculty, staff and other members)