3.11.1 Office for Humanities and Social Sciences

Part of Faculty Offices

Kansliet bereder beslut och ger service till Rektor, områdes- och fakultetsnämnderna och till institutioner och övriga enheter inom vetenskapsområdet. Inom kansliets verksamhetsområde finns en områdesnämnd, sex fakultetsnämnder och ett trettiotal institutioner. Kansliet ansvarar för planering och uppföljning av forskning, utbildning och samverkan. Kansliet arbetar också med rekrytering av lärarpersonal, forskningsfinansiering och kommunikationsfrågor.

Kanslichef: Johan Lundborg, tel. +46 18 4711904

Bitr. kanslichef: Magnus Ödman, tel. +46 18 4717992

Contact information

Visiting address
Segerstedthuset, Dag Hammarskjölds väg 7, 752 37 Uppsala
Postal address
Box 256, 751 05 UPPSALA
Web page
http://www.hum-sam.uu.se
Financial administration
Elin Tögenmark 018-471 1692
University directory administration
Maria Lindahl 018-471 1738
Human resource administration
Jennifer Holst 073-4697541018-471 4435

Employees (faculty, staff and other members)