3.11.3.1 Faculty Administration, Education and Staff Recruitment Unit

Part of Faculty Offices

Enhetschef: Karin Berggren Bremdal
Tf. Enhetschef: Susanne Paul

Enheten för handläggning, utbildning och lärarrekrytering ansvarar för fakultetens nämndarbete, fakultetens anställnings- och befordringsärenden, fakultetens diarium, utbildningsfrågor, jämställdhetsfrågor, remisser och fakultetens fakturahantering och kontraktsdatabas. Enheten tar också fram underlag för verksamhetsplanering och uppföljning av utbildningsverksamheten vid fakulteten. De är handläggare och föredragande i utbildningsnämnder och programråd och har där en expertfunktion.

Contact information

Visiting address
Segerstedthuset, Dag Hammarskjölds väg 7, 752 37 Uppsala
Postal address
Box 256, 751 05 UPPSALA

Employees (faculty, staff and other members)