3.11.3.2 Research Support Unit

Part of Faculty Offices

Tf. Enhetschef: Carolina Rydin

Enheten för forskningsstöd håller kontakt med de stora svenska forskningsfinansiärerna och ger information om utlysningar och nyheter till universitetets forskare och administratörer. Enheten arbetar också med forskningsansökningar inom EUs ramprogram och de som kräver central hantering, t ex Wallenbergstiftelserna, NIH och universitetsgemensamma ansökningar. Utöver ansökningsprocessen är enheten aktiv vid uppföljning och återrapportering, t ex strategiska forskningsområden, Linnémiljöer och starka forskningsmiljöer.

Contact information

Visiting address
Segerstedthuset, Dag Hammarskjölds väg 7,
Postal address
Box 256, 751 05 UPPSALA

Employees (faculty, staff and other members)