3.1 Financial Administration and Procurement Division

Avdelningen ansvarar för att universitetets samlade ekonomiska redovisning är rättvisande samt för upphandling avseende universitetets anskaffning av varor och tjänster.
Vår huvuduppgift är att ge verksamheten råd och stöd inom det ekonomiadministrativa området samt skapa förutsättningar för ekonomisk information av hög kvalité i syfte att underlätta för beslutsfattare inom och utom universitetet. Vi bistår också med stöd och råd i upphandlingsfrågor och samordnar dessa såväl internt som externt.

Contact information

Visiting address
Dag Hammarskjölds väg 7, 752 37 UPPSALA
Postal address
Box 256, 751 05 UPPSALA
Head of division
Hanna Mörtberg 018-471 6256
Assistant head of division
Margareta Uvhagen Antoni 018-471 6312
University directory administration
Anders Westin 018-471 1624

Employees (faculty, staff and other members)