43.1 Fäktning

Exercitiemästare i fäktning: Vakant
Ordförande: Göran Elfverson
e-post: info@upsalafaktning.se

Kontakt

Postadress
Uppsala fäktförening, Fyrishov, 753 33 UPPSALA
Webbplats
http://www.upsalafaktning.se