Warwick Tucker

Professor i matematik (tjl) vid Matematiska institutionen, Dynamiska system och talteori

E-post:
warwick.tucker[AT-tecken]math.uu.se
Tjänstledig:
2020-07-01 - 2023-06-30
Personlig webbsida:
http://www.math.uu.se/~warwick
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 480
751 06 UPPSALA

Senast uppdaterad: 2021-09-23