Klas Hjort

Professor i materialvetenskap, särskilt mikrostrukturteknik vid Institutionen för materialvetenskap, Mikrosystemteknik - MST

E-post:
klas.hjort[AT-tecken]angstrom.uu.se
Telefon:
018-471 3141
Mobiltelefon:
070-4250597
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 35
751 03 UPPSALA

Senast uppdaterad: 2021-09-23