Mats Björklund

Professor emer. zooekologi vid Institutionen för ekologi och genetik, Zooekologi

E-post:
mats.bjorklund[AT-tecken]ebc.uu.se
Telefon:
018-471 2666
Mobiltelefon:
070-4599060
Personlig webbsida:
http://www.ebc.uu.se/zooeko/MatsB/matshome.shtml
Besöksadress:
Evolutionsbiologiskt centrum (EBC)
Norbyvägen 18 D
Postadress:
Norbyvägen 18 D
752 36 UPPSALA

Senast uppdaterad: 2021-09-23