Staffan Yngve

Professor emeritus vid Institutionen för fysik och astronomi, Teoretisk fysik

E-post:
staffan.yngve[AT-tecken]physics.uu.se
Telefon:
018-471 3240
Tillgänglig:
Mottagningstid: Tisdagar 12.15 till 13.00
Rumsnummer:
Å73134
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 516
751 20 UPPSALA

Senast uppdaterad: 2021-09-23