Petra Jönsson

Universitetslektor vid Institutionen för fysik och astronomi, Materialfysik

E-post:
petra.jonsson[AT-tecken]physics.uu.se
Telefon:
018-471 3597
Mobiltelefon:
070-1679591
Rumsnummer:
Å:61415
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 516
751 20 UPPSALA

Senast uppdaterad: 2021-09-23